Vrácení zboží

Na všechno zboží zakoupené na Undies-Online.com poskytuje Prodávající záruční lhůtu 24 měsíců.

Za vadu zboží nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození kupujícím či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

Zboží v neotevřeném hygienickém obalu má kupující právo vrátit do čtrnácti dní ode dne převzetí zboží (Kupující musí v uvedené lhůtě zboží odeslat na níže uvedenou adresu). V takovém případě Prodávající vrátí cenu zboží včetně poplatku za cenově nejvýhodnější způsob dodání.

Takovéto odstoupení od smlouvy, je možné snadným odesláním vraceného zboží na adresu Spider Logistics, s.r.o., Križovnick á 86/6 , 110 00 Praha 1,  spolu s vyplněným formulářem, který je přílohou kupní smlouvy a který je ke stažení ZDE. Reklamaci lze uplatnit odesláním zboží na výše uvedenou adresu v reklamační lhůtě spolu s kopií dokladu o zakoupení a vylíčením podstaty reklamace. Kupující je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené s odvoláním na důvody ochrany zdraví.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (především neporušené balení). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od poskytovatele poštovních služeb převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu poskytovatele poštovních služeb. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je Kupující povinen bez zbytečného odkladu hlásit na e-mailové adrese info@undies-online.com

 

Undies-Online.com
Undies-Online.com